Kategorie

Newsletter

REGULAMIN JAVORE.PL

1. Rejestracja

W celu korzystania ze sklepu javore.pl należy utworzyć konto klikając przycisk "Zaloguj", następnie podać swój adres email i kliknąć przycisk "Zarejestruj się". W dalszej kolejności zostaną poproszeni Państwo o podanie danych osobowo adresowych.

2. Ceny

W momencie złożenia przez Państwa zamówienia za pośrednictwem naszego sklepu, widoczne w tym zamówieniu ceny poszczególnych produktów mają charakter wiążący aż do momentu ich dostarczenia. Jeżeli jednak opuszczą Państwo nasz serwis bez składania zamówienia, wtedy cena przestaje mieć charakter wiążący. Jeśli cena jakiegoś produktu wynosi 0 zł, lub 1 zł oznacza to błąd strony i taka cena nie jest ceną wiążącą. 

3. Produkty

Wszystkie sprzedawane produkty są ręcznie wykonywane, co powoduje, że wygląd produktu może minimalnie odbiegać od zdjęcia zamieszczonego w aukcji (dotyczy to przede wszystkim koloru skóry, które są ręcznie barwione)

4. Dostępność, gwarancja i reklamacje

Oferowane przez sklep javore.pl produkty są fabrycznie nowe, wyprodukowane w Polsce. Dzięki temu nie będą mieć Państwo żadnych problemów z realizacją gwarancji. Towary zostają wysłane po zakończeniu aukcji maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych (chyba, że w opisie zaznaczony jest inny termin realizacji).

Gwarancja na sprzedawane przedmioty obowiązuje przez 12 miesięcy od daty odbioru towaru przez Kupującego na podstawie dowodu wykonania przelewu, lub rachunku.

Reklamacje związane ze sprzedażą za pośrednictwem sklepu javore.pl może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@javore.pl lub też pisemnie na adres: Javore Monika Jaworska, 85-613 Bydgoszcz, ul. Rymarska 9/1.

Zaleca się podanie w powyższej wiadomości jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail lub przekazywana telefonicznie na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres lub nr. telefonu.

5. Wysyłka

Paczki są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, dzięki czemu w większości przypadków dotrą one do Państwa już następnego dnia roboczego. Dla niektórych produktów istnieje również możliwość wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej. Proszę pamiętać, że wysyłki realizowane są tylko od poniedziałku do piątku, w związku z czym towary wysłane w piątek będą doręczane od poniedziałku. 

6. Odstąpienie od umowy

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni. Następnie klient odsyła produkt w terminie 14 dni - liczone od daty odstąpienia od umowy. 

Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na email: sklep@javore.pl

Wskazany powyżej termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do: mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie,zabrudzenie) lub wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie.

Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Javore Monika Jaworska, 85-613 Bydgoszcz, ul. Rymarska 9/1. Javore nie odbiera zwrotów wysłanych z pobraniem.
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku zwrotu, Kupujący otrzymuje zwrot całej wpłaconej kwoty tj. wartość produktu oraz koszt wysyłki. Odsyłka zwracanego produktu następuje na koszt Kupującego. 

7. Dane osobowe klientów


Dokonując zakupy za pomocą sklepu Javore (www.sklep.javore.pl) wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych w sklepie oraz na potrzeby wysyłki zamówionego towaru. Javore nie będzie udostępniać tych danych żadnym innym podmiotom gospodarczym.